Muzeum na Weekend - Łazienki Królewskie

Muzeum na Weekend - Łazienki Królewskie

Zespół pałacowo-ogrodowy Łazienki Królewskie jest jednym z najpiękniejszych tego typu założeń w Europie. Letnia rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zachwyca nie tylko wspaniałą zabytkową architekturą, ale również pięknym parkiem zamieszkanym przez wiele gatunków zwierząt. Park położony niedaleko centrum miasta, jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Warszawie, nie tylko przez turystów z całego świata, ale również przez mieszkańców stolicy.

Łazienki Królewskie to jednak nie tylko atrakcja turystyczna. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną i naukową. Odbywają się tu liczne wydarzenia kulturalne oraz rozrywkowe dla osób w każdym wieku. Latem, w soboty i niedziele, u stóp pomnika Fryderyka Chopina odbywają się bezpłatne koncerty fortepianowe z udziałem wybitnych muzyków. Muzeum organizuje również ciekawe wydarzenia połączone ze zwiedzaniem, między innymi Noc Duchów czy Łazienki w Blasku Świec.

Muzeum Łazienki Królewskie obejmuje park liczący 76 hektarów, w skład którego wchodzą trzy różne pod względem stylistycznym ogrody: Ogród Królewski, Ogród Belwederski i Ogród Modernistyczny. Na terenie parku znajdują się niezwykłe obiekty zabytkowe będące wybitną realizacją idei oświeceniowych. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Pałac na Wyspie, Amfiteatr oraz Starą Pomarańczarnię z Teatrem Stanisławowskim.

Niegdyś był to zwierzyniec służący jako stałe miejsce polowań książąt mazowieckich. Początki Łazienek Królewskich sięgają jednak XVII wieku, kiedy na polecenie marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, wybitny architekt Tylman van Gameren wzniósł barokowy, bogato zdobiony pawilon Łazienki. Budynek usytuowany na prostokatnej wyspie otoczonej kanałami został zbudowany na planie kwadratu. W pobliżu pawilonu, wśród leśnego gąszczu, wzniesiono budynek zwany Ermitażem. Miał on służyć jako miejsce wyciszenia, zadumy i odpoczynku, dla zmęczonego codziennymi obowiązkami właściciela.

W 1764 roku park stał się własnością Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto prace nad przekształceniem zalesionego terenu w zespół pałacowo-parkowy. Przeprowadzono aleje i wystawiono nowe pawilony: Biały Dom, Pałac Myślewicki i Wielką Oficynę, które do dziś zachowały oryginalny wystrój malarski. Stare budynki gruntownie przebudowano. W 1772 roku rozpoczęła się przebudowa Łazienki na letnią rezydencję mieszkalną. Remont przeprowadzony był etapami i trwał 20 lat. W rezultacie budynek całkowicie zmienił wygląd zewnętrzny, otrzymał nową fasadę południową i elewację północną oraz został powiększony o wiele wnętrz o bogatym wystroju architektonicznym, malarskim i rzeźbiarskim. W klasycystycznym pałacu nie zmieniono jednak barokowego wystroju przedsionku, Pokoju Bachusa oraz Pokoju Kąpielowego, które do dziś zachowały swoją oryginalną dekorację. Grupa artystów pracująca nad przebudową Łazienek, działała pod bezpośrednim nadzorem króla. Projektantami i kierownikami robót byli dwaj wybitni architekci królewscy – Dominik Merlini i Jan Chrystian Kamsetzer. Wnętrza są dziełem Jana Bogumiła Plerscha, Marcellego Bacciarellego, Andrzeja Le Bruna i Franciszka Pincka.

W lecie król zjeżdżał do Łazienek wraz z dworem. W ogrodzie urządzano barwne widowiska, jak na przykład karuzel zorganizowany z okazji odsłonięcia w 1788 roku pomnika króla Jana III Sobieskiego. W teatrach (Stara Pomarańczarnia, Amfiteatr i Teatr Mały), odbywały się przedstawienia, a w pałącu król podejmował wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia na słynnych Obiadach Czwartkowych. W czasie panowania króla Stanisława Augusta, Łazienki Królewskie stały się ośrodkiem życia kulturalnego.

W 1817 roku park wraz z zabudowaniami sprzedano carowi Aleksandrowi I, a fragment ogrodu na skarpie przeznaczono na Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1819-1830 architekt Jakub Kubicki przebudował pawilon Trou Madame (Teatr Mały) na Kordegardę oraz wzniósł budynki gospodarcze. Wielka Oficyna została przekształcona w Szkołę Podchorążych Piechoty, z której w listopadzie 1830 roku grupa oficerów ruszyła na Belweder w celu pojmania wielkiego księcia Konstantego, rozpoczynając jednocześnie powstanie nazwane później listopadowym.

W XIX wieku Łazienki Królewskie zostały powiększone w kierunku południowym. Po I wojnie światowej park ponownie udostępniono publiczności. W 1926 roku odsłonięto zaprojektowany w 1909 roku przez Wacława Szymanowskiego pomnik Fryderyka Chopina.

Po wybuchu II wojny światowej część wysposażenia budynków znajdujących się na terenie parku udało się przewieźć do Muzeum Narodowego, dzięki czemu ocalały. W czasie okupacji teren parku był dostępny „nur für Deutsche” – tylko dla Niemców. Po upadku powstania warszawskiego Niemcy oblali wnętrza Pałacu na Wodzi benzyną i podpalili. W ścianach budynku nawiercono prawie tysiąc otworów na dynamit, jednak pałac nie podzielił losów Zamku Królewskiego i nie został wysadzony w powietrze.

Po zakończeniu wojny rozpoczęły się prace nad odbudową zdewastowanych budynków i uporządkowaniem parku. W tym czasie Łazienki Królewskie były niedostępne dla zwiedzających. W latach pięćdziesiątych XX wieku otwarto park, a w sześćdziesiątych udostępniono zwiedzającym pierwszych 7 sal parteru Pałacu na Wodzie.

W 2012 roku ruszyły prace remontowe związane z projektem „Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”. Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych w Pałacu na Wyspie, remont budynku widowni Amfiteatru, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej oraz rewitalizację nawierzchni. Planowane jest również wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz uruchomienie Wirtualnego Muzeum, które będzie narzędziem powszechnego udostępniania zasobów cyfrowych Muzeum, związanych z dziedzictwem kulturowym Łazienek Królewskich, ze szczególnym uwzględnieniem Pałacu na Wyspie. W ramach Wirtualnego Muzeum powstaną materiały multimedialne o charakterze naukowym, popularno-naukowym, informacyjnym oraz edukacyjnym, celem których będzie przybliżenie użytkownikom dziedzictwa historycznego i kulturowego Łazienek Królewskich.

Projekt „Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na 30.09.2014 roku.

BILETY:

Jeśli szukacie przewodnika po pałacu, piszcie na kontakt@sekretywarszawy.pl.

GODZINY OTWARCIA:

 

Dział:Historia