Secesja w Warszawie - kamienica Wilhelma Rakmana

Secesja w Warszawie - kamienica Wilhelma Rakmana

Okazała secesyjna kamienica Wilhelma Rakmana, stanęła u zbiegu Alej Jerozolimskich i Poznańskiej w latach 1905-1906. Pięciopiętrowy gmach o dwóch fasadach został zaprojektowany przez inżyniera Ludwika Panczakiewicza i dziś stanowi jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury secesyjnej w Warszawie.

Kamienica Rakmana jest stosunkowo rzadkim w architekturze Warszawy przykładem wprowadzenia w życie podstawowej zasady kształtowania kompozycji secesyjnej budowli, jaką jest asymetryczność. W tym budynku asymetrię znajdziemy przede wszystkim analizując rozmieszczenie wykuszy. Pierwszy zauważymy na narożniku budowli. To trójkondygnacyjny erker zwieńczony secesyjną w formie kopułą, w ten sposób zaakcentowano narożnik budynku usytuowany u zbiegu ulic. Drugi wykusz zawieszono nad przejazdem bramnym znajdującym się w fasadzie budynku od strony Alej Jerozolimskich. Został on zwieńczony ciekawym podkowiastym oknem, które już na pierwszy rzut oka zdradza nam cechy stylowe budynku.

Zachowana secesyjna ornamentyka, którą znajdziemy na elewacji, w przejeździe bramnym oraz na głównej klatce schodowej, stanowią rozbudowany, ale przy tym jednolity program dekoracyjny zawierający prawie wszystkie elementy secesyjnej ikonografii. Fasady rozczłonkowano kanelowanymi pilastrami, na nich znajdują się maski, kobiece główki i motywy roślinne. Pod gzymsem wyodrębniającym dwa ostatnie piętra kamienicy również znajdziemy bogatą ornamentykę zaczerpniętą ze świata roślin. Gzyms koronujący pokrywają sztukaterie o motywach kwiatowych, znajdziemy tu między innymi słoneczniki. Warte uwagi są także kamienne balustrady balkonów, dużo rzadziej występujące w architekturze secesyjnej niż kute. Balkony, które zobaczymy na kamienicy Rakmana, ozdobiono owocami oraz nerkowatymi otworami. Sztukaterie zostały wykonane w firmie Franciszka Rotha, w tej samej pracowni, w której powstały elementy dekoracji Domu Bankowego Wilhelma Landaua.

Przykładów secesji w Warszawie znajdziemy niewiele, dlatego kamienicy Rakmana warto poświęcić kilka minut i przyjrzeć się ciekawym kształtom okien, kompozycji fasady oraz również wyjątkowej, bo jedynej zachowanej (choć tylko we fragmentach) secesyjnej attyce.

 

Dział:Historia

Komentarze

  1. Portret użytkownika Anna
    Anna 16-11-2013 17:55
    Taką kamienicę znajdziemy również przy Targowej w Warszawie.