WOKathlon - zdobądź Warszawską Odznakę Krajoznawczą!

WOKathlon - zdobądź Warszawską Odznakę Krajoznawczą!

WOKathlon

 
Poznaj Warszawę z Przewodnikami SKPT i zdobądź Warszawską Odznakę Krajoznawczą!
 
 
WOKatlon to cykl otwartych dla każdego wycieczek, na których nasi przewodnicy oprowadzają po najciekawszych zakątkach Warszawy. WOKatlon to również możliwość zdobycia jednej z najstarszych regionalnych odznak krajoznawczych w Polsce, czyli Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej. Udział w każdej wycieczce będzie premiowany przyznaniem punktów WOK, a po zebraniu przewidzianej regulaminem liczby – nadaniem Odznaki.
 
Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny!
 

Czym jest WOK?

 
Warszawska Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej WOK, jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustanowioną w 1972 roku - za zgodą Zarządu Głównego PTTK. Celem WOK jest popularyzacja wiedzy o Warszawie w społeczeństwie polskim i wśród turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. WOK jest ustanowiona w czterech stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym. WOK w stopniach popularnym i brązowym przyznają komisje krajoznawcze Oddziałów PTTK z terenu miasta stołecznego Warszawy, WOK wszystkich stopni - zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej (RPK) w Warszawie.
 

Warszawska Odznaka Krajoznawcza. Autorem znaku graficznego WOK jest Leszek Białkowski.
Zdj. www.pttk.pl

Zasady zdobywania Odznak Krajoznawczych PTTK w ramach imprezy WOKatlon

 1. WOKatlon organizuje Studenckie Koło Przewodników Turystycznych (SKPT, Organizator), działające jako Koło nr 7 w ramach Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (OM PTTK).
 2. Odznaki krajoznawcze PTTK, zdobywane w ramach imprezy, nadaje Terenowy Referat Weryfikacyjny OM PTTK.
 3. Odznaki nadawane są po spełnieniu przez zdobywających wymogów regulaminów odpowiednich Odznak. SKPT dokłada wszelkich starań, by trasy wycieczek spełniały kryteria określone przez regulaminy Odznak. SKPT zapewnia potwierdzenie przebycia trasy i zwiedzenia obiektów.
 4. Nadanie Odznaki w formie dyplomu lub wpisu w Kronice Odznaki jest bezpłatne. Zdobywający może również wykupić odpłatnie znaczek (przypinkę) danej Odznaki, w ramach zasobów Organizatora.
 5. Nadanie Odznaki wymaga podania przez zdobywających podstawowych danych osobowych, wymaganych przez regulamin Odznaki.
 6. W ramach WOKatlonu można zdobywać następujące Odznaki:
  1. Warszawską Odznakę Krajoznawczą (WOK) w stopniu Popularnym.
  2. Warszawską Odznakę Krajoznawczą (WOK) w stopniu Brązowym.
  3. Odznakę „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce” w stopniu Popularnym.
 7. Warszawską Odznakę Krajoznawczą w stopniu Popularnym zdobywa się poprzez wzięcie udziału w przynajmniej jednej z oznaczonych wycieczek WOKatlonu (wycieczki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13). Nadanie Odznaki odbywa się bezpośrednio po zakończeniu wycieczki.
 8. Warszawską Odznakę Krajoznawczą w stopniu Brązowym mogą zdobywać posiadacze WOK w stopniu Popularnym. Zdobywa się ją poprzez branie udziału w wycieczkach nr 4-16. Uczestnik wycieczki, po jej zakończeniu, otrzyma kartę potwierdzeń z punktacją wg regulaminu WOK. Nadanie Odznaki wymaga zdobycia minimalnej liczby punktów przewidzianej regulaminem:

Liczba punktów do zdobycia na danej wycieczce podana będzie w jej opisie. Nadanie Odznaki odbędzie się po zakończeniu WOKatlonu, na podstawie zdobytych kart potwierdzeń, w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, lub w ramach normalnej działalności Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OM PTTK (http://om.pttk.pl/weryfikat/) na życzenie zdobywającego.

Zdobywający może zdobywać WOK w stopniu Brązowym również w ramach wycieczek indywidualnych lub innych wycieczek zorganizowanych. Punkty tak zdobyte będą uwzględniane po przedstawieniu potwierdzeń terenowych wymaganych przez regulamin Odznaki (np. fotografie, bilety itp.).

Odznakę „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce” w stopniu Popularnym zdobywa się poprzez wzięcie udziału w wycieczce nr 2 („Szlak Królewski – Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście”). Nadanie Odznaki odbywa się bezpośrednio po zakończeniu wycieczki.
Interpretacja niniejszych zasad należy do Organizatora, z zastrzeżeniem stosownych regulaminów Odznak.

 

Wycieczki spełniające wymagania na Warszawską Odznakę Krajoznawczą w stopniu Popularnym:

 

1. 5.04.2014,
Historia Szarych Szeregów – od pomnika Kopernika do Arsenał

Arkadiusz Żołnierczyk, 
start: Pomnik Kopernika
godzina: 11:00
więcej 

2. 12.04.2014 
Szlak Królewski – Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście
Amalia Szałachowska
start: Pod pomnikiem Syrenki – Rynek Starego Miasta
godzina: 11:00
więcej 

(Uwaga! Miejsce spotkania: kolumna Zygmunta III Wazy)

3. 26.04.2014
Największe w Warszawie – Śródmieście
Jacek Duda
start: Przed gmachem NBP, pl. Powstańców Warszawy
godzina: 11:00
więcej

 

Wycieczki, na których można zdobyć punkty na Brązową Warszawską Odznakę Krajoznawczą:

 

4. 17.05.2014 
Z Żoliborza na Marymont*
Małgorzata Targońska
start: Przed Centrum Olimpijskim, Wybrzeże Gdyńskie
godzina: 11:00
więcej

5. 24.05.2014 
Utajone miasto: Żydzi w Warszawie*
Alicja Rzechuła
start: Pod pomnikiem Umschlagplatz
godzina: 11:00
więcej

6. 31.05.2014 
Od Placu Trzech Krzyży do parku Morskie Oko*
Piotr Wierzbicki (wycieczka rowerowa)
start: Pod kościołem św. Aleksandra
godzina: 11:00
więcej

7. 7.06.2014
Od Placu Wileńskiego do Placu Hallera
Magdalena Senderowska
start: Przed Liceum Władysława IV, od Al. „Solidarności”
godzina: 11:00
więcej

8. 14.06.2014 
Szlakiem architektury socjalizmu
Agnieszka Sierakowska
start: Pod pomnikiem Charlesa de Gaulle’a
godzina: 11:00
więcej

9. 28.06.2014 
11.00 - Wokół Reduty Wolskiej*
Adam Ciołek

10. 12.07.2014
11.00 -  Szlakiem podziemnych fabryk broni AK
Michał Bluhm-Kwiatkowski

11. 26.07.2014 
11.00 - Wzdłuż Skarpy Warszawskiej*
Włodzimierz Surowiecki
Start: 26.07.2014, 11:00, ul. Ordynacka przy Zamku Ostrogskich.
Orientacyjny czas: 2 godziny.

12. 9.08.2014 
11.00 - Od Placu Szembeka do Konkatedry Praskiej*
Łukasz Jan Berezowski 

13. 23.08.2014 
11.00 - Od Placu Krasińskich do Cytadeli*
Amalia Szałachowska

14. 30.08.2014 
11.00 - Cmentarz ewangelicko-augsburski
Marcin Tysler

15. 6.09.2014 
11.00 - Sekrety Osi Saskiej
Wojciech Marian Nowicki

16. 20.09.2014
11.00 -  Szlakiem zbrodni Dirlewangera
Jan Darasz

 *) Oznaczono wycieczki, za udział w których można otrzymać WOK w stopniu Popularnym.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! :-)

 

 

 

 

Dział:Historia

Komentarze

 1. Portret użytkownika Wanda
  Wanda 30-06-2014 18:12
  Brakuje mi informacji gdzie się spotykamy aby odbyć konkretną wycieczkę. w.pytlik@wp.pl
 2. Portret użytkownika Inga
  Inga 07-08-2014 22:19
  Będą kolejne edycje? :)