Spacer po Uniwersytecie Warszawskim

Spacer po Uniwersytecie Warszawskim

W nadchodzący piątek zapraszamy na spacer z Jackiem śladem sekretów i tajemnic Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spaceru dowiecie się między innymi:

- kto stoi w bramie UW i dlaczego,
- czemu uniwersytecki orzeł ma pięć gwiazdek,
- gdzie powstańcy próbowali użyć "Kubusia",
- gdzie był szpital św. Rocha,
- w którym miejscu znajduje się jedna z nowszych warszawskich ulic,
- co działo się na dziedzińcu w Dzień Kobiet 1968,
- co stoi w hallu Pałacu Uruskich,
- gdzie jest zamurowane tajne przejście z budynku do budynku,
- co zostało z łazienki hrabiostwa Tyszkiewiczów,
- gdzie na UW drukuje się podręczniki,
- gdzie Stanisław Antoni Poniatowski, stolnik litewski, dowiedział się, że został królem,
- gdzie jest warszawska ściana płaczu,
- kogo uratowały władze UW przed deportacją kilka lat temu,
- jaką ukrytą wiadomość ma dla nas warszawski wieczny student,
- co się stało z kratownicami z gmachu BUW,
- czym i gdzie była Szkoła Główna Warszawska,
- gdzie mieścił się UW w latach 1916-1917,
- gdzie mieszkał Chopin,
- co to była Villa Regia z ryciny Dahlberga i gdzie stoi,
- gdzie stworzono pierwszy słownik polsko-węgierski,
- co się stanie gdy bramy UW opuści pierwsza dziewica.

Spotykamy się w piątek, 26 kwietnia o godzinie 18:00 przy bramie głównej Kampusu Centralnego UW, Krakowskie Przedmieście 26. 

Spacer prowadzi Jacek :)

Dla tych, którzy nie mogą w piątek, powtórka w sobotę - miejsce spotkania to samo, tylko godzina inna - 13:00.

 
Tagi: