joanna grudzińska

Wielka miłość okrutnika

29 listopada 1831 roku, dokładnie w pierwszą rocznicę wybuchu powstania listopadowego, zmarła Joanna Nepomucena Barbara Grudzińska, żona wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, brata cara Aleksandra I.

Dział: