rocznica wybuchu powstania warszawskiego

69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, w dniu 1 sierpnia 2013 roku, o godzinie 17:00 znów zawyją syreny i miasto zatrzyma się, zamilknie na minutę. Ta jedna zaledwie minuta przypominać będzie nam heroiczną walkę o wolność tych, którym nie pozostało nic więcej oprócz nadziei, że Polska będzie jeszcze kiedyś suwerennym i niepodległym państwem. W tym dniu pamiętajmy, że powstanie warszawskie to nie tylko nierozważny zryw, który spowodował zniszczenie miasta i tragedię ludności cywilnej - jak coraz częściej można usłyszeć. To przede wszystkim walka o wolność i godne życie, dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Mamy więc po 69. latach od godziny "W" okazję by oddać hołd tym, którzy nigdy nie stracili nadziei.

Dział: