blikle

Czytelnia: "W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich"

W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich jest jedną z najciekawszych książek o Warszawie, jaką dotychczas czytałam. Sposób ujęcia tematu, język, ale przede wszystkim ogromny ładunek niezwykle pozytywnych emocji, może odrobinę tylko nacechowanych melancholią, składają się na wspaniałą książkę, którą czyta się jednym tchem. Nietrudno uruchomić wyobraźnię, gdy zaczynamy lekturę od słów: już Piast i Rzepicha na postrzyżyny pierworodnego syna częstowali gości nie tylko chlebem, ale i słodkimi kołaczami, a Słowianie w tradycyjnych jadłach wielkanocnych podawali słodkie ciasta przewyższając wystawnością inne narody. A to zaledwie przedsmak tego, co czeka nas na kolejnych stronach.

Dział:

Operacja "Pączek"

W imieniu Włodka, Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych oraz Sekretów Warszawy, zapraszam wszystkich varsavianistów z zawodu, wyboru lub zamiłowania, do kolejnego spacerku. Spotykamy się 16 lutego o godzinie 10.30 na Placu Bankowym, przy pomniku Stefana Starzyńskiego i ruszamy w kierunku Senatorskiej.

Dział: