foksal 19

Wisło, pokaż swoją twarz - Foksal 19

A nasza Wisła, tak spokojna cicha,
Że jej niesłychać — tak lekko oddycha,
I jakąś ciszą spokojną okolą
Nadbrzeżne wioski, pastwiska i pola.

Do Wisły Antoni Czajkowski, 1845

Dział: