wisła

Wisło, pokaż swoją twarz - Foksal 19

A nasza Wisła, tak spokojna cicha,
Że jej niesłychać — tak lekko oddycha,
I jakąś ciszą spokojną okolą
Nadbrzeżne wioski, pastwiska i pola.

Do Wisły Antoni Czajkowski, 1845

Dział:

Wisło, pokaż swoją twarz - Pałac na Wodzie

Dziś ponownie odwiedzimy Łazienki Królewskie, tym razem jednak naszą rzekę znajdziemy w lewym narożu tarasu przed Pałacem na Wodzie. Rzeźba powstała w pracowni Ludwika Kaufmanna, syna bawarskiego rzeźbiarza, Piotra Kaufmanna. Podobnie jak w omówionych w poprzednich tygodniach przedstawieniach Wisły i ta nie pozostała bez towarzystwa. W tej samej pracowni powstała także personifikacja Bugu. Oba pomniki ustawiono w narożach tarasu przed Pałacem na Wodzie około 1885 roku, wiele lat po śmierci ich twórcy. Wisła powstała prawdopodobnie około roku 1840...

Dział:

Wisło, pokaż swoją twarz

Spośród wszystkich wyobrażeń Wisły rozsianych po Warszawie, opisana poniżej rzeźba z całą pewnością nie należy do najstarszych. Jednak w cyklu "Wisło, pokaż swoją twarz", nie o chronologię chodzi, a o rzeźbiarską interpretację największej polskiej rzeki. Rzeka-matka, rzeka-kobieta, rzeka jako mityczna postać, pół kobieta, pół ryba. Wisło, kim jesteś? :-)

Dział: