alegorie wisły

Wisło, pokaż swoją twarz - Foksal 19

A nasza Wisła, tak spokojna cicha,
Że jej niesłychać — tak lekko oddycha,
I jakąś ciszą spokojną okolą
Nadbrzeżne wioski, pastwiska i pola.

Do Wisły Antoni Czajkowski, 1845

Dział:

Wisło, pokaż swoją twarz - Pałac na Wodzie

Dziś ponownie odwiedzimy Łazienki Królewskie, tym razem jednak naszą rzekę znajdziemy w lewym narożu tarasu przed Pałacem na Wodzie. Rzeźba powstała w pracowni Ludwika Kaufmanna, syna bawarskiego rzeźbiarza, Piotra Kaufmanna. Podobnie jak w omówionych w poprzednich tygodniach przedstawieniach Wisły i ta nie pozostała bez towarzystwa. W tej samej pracowni powstała także personifikacja Bugu. Oba pomniki ustawiono w narożach tarasu przed Pałacem na Wodzie około 1885 roku, wiele lat po śmierci ich twórcy. Wisła powstała prawdopodobnie około roku 1840...

Dział:

Wisło, pokaż swoją twarz - Łazienki Królewskie

W przypadku tej rzeźby, nazwa cyklu "Wisło, pokaż swoją twarz!", wydaje się nieco nietrafiona, czy wręcz ironiczna. Przedstawiona na powyższym zdjęciu postać kobieca, jest po prostu twarzy pozbawiona.

Dział: