michał radziwiłł rybeńko

“Rybeńko”, czyli o jednym z Radziwiłłów

Michał Kazimierz “Rybeńko” Radziwiłł herbu Trąby, przyszedł na świat w 1702 roku w Ołyce, w rodzinie kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła i Anny Katarzyny z Sanguszków. Dziecko urodzone z ojca – gorliwego stróża prawa i porządku oraz apodyktycznej matki z ambicjami, wyrosło na młodego mężczyznę, spadkobiercę ogromnej fortuny, który ani prawa nie strzegł, ani ambicjami nie grzeszył. Posiadał jednak wielki talent, niedoceniony przez historyków. “Rybeńko” w sposób wybitny trwonił rodowy majątek.

Dział: