warszawa tradycje święta

Warszawskie tradycje świąteczne

Warszawskie tradycje, zwyczaje oraz kuchnia świąteczna to rzecz niełatwa do omówienia. Mamy bowiem do czynienia z kilkusetletnim okresem, w trakcie którego zmieniało się nie tylko miasto, ale również i struktura społeczna jego mieszkańców.

Dział:

Święta, tradycje i kuchnia na dworze Wazów

Czas panowania Wazów na tronie Polskim przypada na okres religijności kontrreformacyjnej. Szczególną pobożnością odznaczał się Zygmunt III Waza. Doskonale wykształcony, mecenas sztuki, kolekcjoner dzieł wybitnych artystów z całej Europy, zaczynał dzień od wysłuchania dwóch modlitw, nigdy nie zapominał o brewiarzu i “godzinkach”. Król miał bardzo wiele zainteresowań i talentów, a swoje artystyczne pasje rozwijał w malarstwie, snycerstwie, złotnictwie.

Dział: