Kultura w Warszawie

Kazimierz Krukowski "Lopek"

08-09-2015 Amalia

Obiecany podczas niedzielnego spaceru tekst pt. "Pies" opracowany przez Kazimierza Krukowskiego.

Wyobraźcie sobie Warszawę sprzed pół wieku. Na pętli przy Placu Zamkowym parkują autokary turystyczne.

Artykuły o Warszawie

Historia

Mosty Warszawy - Most Kierbedzia

W 1845 roku ukończono budowę pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim, a drugiej w Imperium Rosyjskim. Budowa kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przyczyniła się do ożywienia miasta i stała się jednocześnie głównym powodem wznowienia starań o budowę stałego mostu, bez którego nie było możliwości połączenia Dworca Wiedeńskiego z Dworcem Petersburskim (obecnie Wileński). W 1859 roku z inicjatywy Towarzystwa Rosyjskich Kolei Żelaznych, u wylotu Nowego Zjazdu przystąpiono do budowy nowoczesnego mostu zaprojektowanego przez generał-majora inżyniera Stanisława Kierbedzia.

Historia

Pasaż Luxenburga

W dziewiętnastowiecznej Warszawie, otoczonej pierścieniem fortów ograniczających ekspansję terytorialną miasta, budowa pasażu w atrakcyjnym pod względem handlowym rejonie, była utrudniona. Pierwsze tego typu budowle handlowe były przede wszystkim pasażami otwartymi. Wykorzystywano istniejące przechodnie podwórka kamienic, przejścia oraz bramy, które łączono w dłuższe ciągi, tworząc swoiste centra handlowe. Warszawskie pasaże odróżniały się jednak od europejskich nie tylko brakiem zadaszenia i organizacją przestrzeni, przede wszystkim były to budowle skupiające handel hurtowy, nastawione na kupców przyjezdnych, głównie z Cesarstwa Rosyjskiego i Wschodu. Klienci mało wymagający, nastawieni wyłącznie na uzyskanie jak najniższej ceny towaru, nie dbali o warunki, w jakich zawierane są transakcje, zatem o bogatej oprawie architektonicznej nie mogło być mowy.

Historia

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

8 czerwca 1898 roku car Mikołaj II wydał dekret o utworzeniu Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II. Kilka miesięcy później, z początkiem jesieni, szkoła rozpoczęła nauczanie na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowalnym.

Historia

Natolin

Historia Natolina sięga końca XVII wieku. Nie bez powodu mówi się, że niektóre drzewa Lasu Natolińskiego pamiętają jeszcze króla Jana. Gęsto zalesiony teren leżący pół godziny drogi od rezydencji króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, został przez władcę przeznaczony na królewski zwierzyniec. Następca króla-wojownika August II Mocny w miejscu zwierzyńca urządził teren hodowli i polowań na bażanty. Pamięć o tym przetrwała w nazwie ulicy Przy Bażantarni, wytyczonej nieopodal Lasu Natolińskiego.

Historia

Morysin

Morysin - dzieło Stanisława Kostki i Aleksandry Potockich z pierwszej ćwierci XIX wieku, nazwany tak na cześć wnuka Maurycego (Morysia). Powstał jako naturalne przedłużenie ogrodów wilanowskich. Na terenie parku stanął w 1811 pałacyk w kształcie rotundy z ażurowym pawilonem na rzucie prostokąta, zaprojektowany prawdopodobnie przez samego Stanisława Kostkę Potockiego oraz Christiana Piotra Aignera.

Historia

WOKathlon - zdobądź Warszawską Odznakę Krajoznawczą!

WOKatlon to cykl otwartych dla każdego wycieczek, na których nasi przewodnicy oprowadzają po najciekawszych zakątkach Warszawy. WOKatlon to również możliwość zdobycia jednej z najstarszych regionalnych odznak krajoznawczych w Polsce, czyli Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej. Udział w każdej wycieczce będzie premiowany przyznaniem punktów WOK, a po zebraniu przewidzianej regulaminem liczby – nadaniem Odznaki.

Historia

Spacery wokół Pałacu Saskiego

W imieniu Stowarzyszenia Saski 2018 oraz swoim, zapraszam wszystkich chętnych na cykl bezpłatnych spacerów po Ogrodzie Saskim i jego okolicach. Pierwsze spotkania już w sobotę 5 kwietnia! O tym, gdzie balowali Napoleon i Casanova, o tym, jak budować bez kantów, o wędrującym pomniku i o pałacu, w którym pracowali polscy kryptolodzy pogromcy „Enigmy”, opowiedzą renomowani przewodnicy warszawscy.

Historia

Warszawa w cytatach - "Dziecko salonu"

Zaczynał się wiek dwudziesty. W głębi minionego czasu majaczy carska Warszawa pełna kościołów przerobionych na cerkwie i pałaców pomalowanych jaskrawymi farbami na rosyjską modłę. Drewniane bruki. Tramwaj konny. Żółte omnibusy. Dorożki. Dwujęzyczne szyldy. Na ulicach tłumy Rosjan. Damy w długich sukniach i ogromnych kapeluszach. Nobliwie wyglądający brodaci panowie, w tużurkach, w melonikach.

Historia

Zapomniane pałacyki - Pałacyk Klubu Myśliwskiego

W dość niefortunnej godzinie udałam się na Kredytową, aby zrobić zdjęcia pałacykowi klubu Warszawskiego Towarzystwa Myśliwskiego, gdyż akurat trwało rozładowywanie bądź też załadowywanie jakiegoś bliżej mi niewiadomego sprzętu do wojskowej ciężarówki. Spędziłam dobre kilkanaście minut kręcąc się dookoła, drepcząc w miejscu i rozmawiając przez telefon, jednak zawalidroga jak stała, tak stoi do dziś na moich zdjęciach. Mam jednak nadzieję, że pałacyk jest wystarczająco dobrze widoczny zza wielkiego pudła w kolorze khaki.

Historia

Secesja w Warszawie - Brzeska 18

Kamienica Menachema Rotlewiego pod numerem 18, została zbudowana w latach 1913 – 1914, przez nieznanego architekta. Czteropiętrowy budynek o układzie jednopodwórzowym zamkniętym, zwieńczony został mieszkalną mansardą.

Strony